دانلود پایان نامه

جواب با فرض عدم تراکم‌پذیری آب، هیچ کاهشی را در پاسخ با افزایش? نشان نمی‌دهد.
چوپرا نشان داد که با فرض عدم تراکم ‌پذیری آب، می‌توان آن را با یک جرم افزوده متحرک که همراه با سد جابجا می شود، جایگزین نمود[۱۰].
۳-۵- اثر اندر کنش سد و مخزن
۳-۵-۱- مولفه افقی حرکت زمین
چوپرا[۲۰] در سال ۱۹۷۰ با در نظر گرفتن سیستم سد و مخزن

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد دلیر، جایگاههای، (سید، صفت،

دیدگاهتان را بنویسید