دانلود پایان نامه

است و با دقت خوبی می‌توان با صرفنظر کردن از تأثیر تراکم‌پذیری سیال رفتار دینامیک سیستم را به کمک روش جرم افزوده تحلیل کرد.
ولی در تحلیل دینامیکی سدهای بلند خاصیت تراکم‌پذیری سیال اهمیت پیدا می‌کند و در بارگذاری ‌های با فرکانسی بیش از فرکانس طبیعی مخزن ( فرکانس تشدید اول ) سیال رفتار دینامیکی خود را آشکار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعبورس اوراق بهادار، سطح معنادار، مقدار خطا

دیدگاهتان را بنویسید