دانلود پایان نامه

پاسخ های تحلیلی برای سد صلب با وجه بالادست شیب دار و همچنین کف مخزن شیب دار را برای مخزن با طول محدود حل کرد. وی در این تحقیق از روش انتگرال گیری روی مرز استفاده نمود.
لیو[۲۵]، پاسخ هایی نیمه تحلیلی برای سد صلب ارائه نمود که در حقیقت کار وی توسعه کار چوانگ می باشد.
آویلز[۲۶]، پاسخ های نیمه تحلیلی برای سد صلب با وجه

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع لزج، ۴-۱-، ،

دیدگاهتان را بنویسید