دانلود پایان نامه

برای نیروی هیدرودینامیک جانبی بصورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۴۰)

و تابع پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک حالت سد و مخزن بدون اندرکنش برابر است با:
(۳-۴۱)

چوپرا با بررسی نتایج با مثال عددی نتیجه گرفت:
۱- حضور مخزن جواب سد را به مقدار زیادی افزایش می‌دهد.
۲- عدم درنظر گرفتن اندرکنش بین سد و مخزن در بسیاری از حالات

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد سواحل جنوبی دریای خزر، دریای خزر

دیدگاهتان را بنویسید