دانلود پایان نامه

شستشوی این ظرفها و استفاده مجددا از آنها خود عامل انتشار و سرایت بیماری در مصرف کنندگان می باشد. (کوسومانینگروم، ۲۰۰۳)

۹- آبی که برای شستشوی قاشقک های مخصوص برداشت بستنی استفاده می شود باید مرتب تعویض و در محل تمیز و دور از گرد و غبار نگهداری شود.( کریم، ۱۳۸۰)

۱-۳- میکروبیولوژی پایه
میکروارگانیسم ها موجودات زنده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی

دیدگاهتان را بنویسید