دانلود پایان نامه

مواد غذایی وجود داشته باشد.

۳- درنظافت وسائل تهیه بستنی نیز باید دقت شود چه در شستشوی این وسایل چه در نگهداری آنها در محل های تمیز.

۴- نباید از شیر حرارت ندیده در تهیه بستنی استفاده کرد.

۵- از اضافه کردن خامه غیر پاستوریزه یا حرارت ندیده در بستنی جدا خودداری شود در غیراینصورت این بستنی ها غیرقابل مصرف خواهند بود.

۶-

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرودینامیک، گرفت:، چوپرا، (۳-۴۰)

دیدگاهتان را بنویسید