مورد نیاز بین گونه ها متفاوت است. مقدار آب در دسترس در ماده غذایی به عنوان aw56 بیان می شود و aw در آب خالص ۱ می باشد. هر میکروارگانیسمی یک ماکزیمم، اپتیمم و مینیمم aw برای رشد و زنده ماندن دارد. عموماً باکتریها در مواد غذایی دارای aw زیاد (Max= 0.9 aw) رشد می کنند و مخمر و کپکها به رطوبت کمتری نیاز دارند و دارای aw پایین در مواد

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید