دانلود پایان نامه

از انرژی استفاده شده توسط سرمایش و تجهیزات در بخش ساختمان
ایجاد یک مبنایی در خصوص میزان مصرف انرژی سالیانه که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی نمود و راه های کاهش این میزان و بهینه سازی مصرف را برای کل کشور انجام داد.
به منظور ارائه درک فیزیکی از عواملی که منجر به مصرف انرژی توسط تجهیزات توزیع حرارتی
همچنین میزان انرژی مصرفی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، بیرونی،، پرها، پوست،

دیدگاهتان را بنویسید