انتخاب آن بر اساس بیشترین بار سرمایشی فضا میباشد.
یکی از مهمترین مصرف کننده های انرژی در مناطق گرمسیر کولر گازی میباشد. کولر های گازی در دو نوع پنجره ای و دو تکه ساخته میشوند. اساس کار کرد آن ها مشابه سیستم های تراکمی میباشد که از انواع کمپرسور در داخل آن ها استفاده می گردد.
در کولر گازی هوای داخل اتاق سیرکوله می شود و خنک می

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان حمایت اجتماعی، عزت نفس

دیدگاهتان را بنویسید