شانه را طوری در داخل ژل فرو برده که انتهای دندانههای شانه به کف قالب نچسبد. پس از بستن ژل چسبها از دو انتهای قالب حذف و شانه به آرامی خارج میگردد و ژل به همراه سینی درون محفظه دستگاه الکتروفورز حاوی بافرTBE قرار میگیرد. ۸ میکرولیتر از محصولPCR همراه با ۴ میکرولیتر رنگ کروزول رد (۱۰ میلی‌مولار کروزول در سوکروز ۱۰ درصد) مخلوط و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایارتکاب جرم، اختلاس، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید