دانلود پایان نامه

رفتارهایی نشان نمی دهند که منجر به پیامدهای خوشایند می شود به عبارت دیگر افسردگی می تواند به علت فقدان مهارت های اجتماعی باشد که برای دست یابی به پاداش ضروری اند. کل موقعیت وقتی بدتر می شود که هنگام افسردگی افسرده ها تماس کمتری با دیگران دارند و در نتیجه احتمال تجربه تقویت اجتماعی مثبت کمتر می شود (بروین به نقل از علیلو و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید