رفتارهایی نشان نمی دهند که منجر به پیامدهای خوشایند می شود به عبارت دیگر افسردگی می تواند به علت فقدان مهارت های اجتماعی باشد که برای دست یابی به پاداش ضروری اند. کل موقعیت وقتی بدتر می شود که هنگام افسردگی افسرده ها تماس کمتری با دیگران دارند و در نتیجه احتمال تجربه تقویت اجتماعی مثبت کمتر می شود (بروین به نقل از علیلو و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ISSR، خربزه، طالبی، (فابریکی

دیدگاهتان را بنویسید