دانلود پایان نامه

به این دلیل است که، مطالعه کل جامعه دشوار است و نمونه میتواند تصویر دقیقی ازجامع? آماری مورد مطالعه بدست دهد که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است.( (کرلینجر،۱۳۸۲)
بنابراین این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی – اکتشافی و به دنبال بررسی تاثیر اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی B2C می

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایشی، کولر، کشور،، ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید