No category

دانلود تحقیق در مورد سواحل جنوبی دریای خزر، دریای خزر

ژنوتیپ AA، AB، BB بترتیب با فراوانیهای ۰، ۸۶/۰، ۱۴/۰ در جایگاه مطالعه شده ژن آروماتاز گوسفند زندی قابل شناسایی میباشند (اشرفی و همکاران، ۱۳۹۱).
همچنین قاسمی و همکاران (۱۳۸۴) تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipencer nudiventris) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال را با استفاده از RFLP مقایسه کردند. نتایج این بررسی نشاندهنده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *