No category

دانلود پایان نامه درباره آن(y)، ارتعاش)، (۳-۳۴)، نمود:

شکل (۳-۶) و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش بین سد و مخزن، پاسخ سد را به دست آورد.

شکل(۳-۶): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا
فرضیات وی همان فرضیات بخش قبل می‌باشد، با این تفاوت که تغییر شکل سد را بصورت تعمیم یافته با یک درجه آزادی بصورت زیر بیان نمود:
(۳-۳۴)

که در آن(y) ? تابع شکل (شکل مود اصلی ارتعاش) و (t) ? مختصات تعمیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *