دانلود پایان نامه

جاذب برای محدود کردن دامنه ی مخزن است. در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
سامرفیلد، نخستین وساده ترین شرط مرزی است که توسط زینکیویچ-نیوتن مورد استفاده قرار گرفت]۳[. طبق مطالعات انجام شده، سامر فیلد یک شرط مرزی کاملا غیر انعکاسی نیست. به طوری که در محدوده بین فرکانسهای اول و دوم طبیعی مخزن ، نتایج مناسبی نمی دهد. این در حالی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مختلط،، هیدرودینامیک، آورد:، (۳-۲۵)

دیدگاهتان را بنویسید