No category

دانلود پایان نامه درباره ۳۰۰، ۱۹۵۰،، السنترو، شکل(۳-۷):

مخزن دیده می‌شود. همانطور که دیده می‌شود در غیاب مخزن، پاسخ به مؤلفه قائم خیلی کوچکتر از پاسخ به مؤلفه افقی زلزله می‌باشد. در حالیکه این مقدار با حضور مخزن بسیار زیاد می‌شود.

شکل(۳-۷): پاسخ تغییر مکان افقی تاج سد با ارتفاع ۳۰۰ فوت به دو مؤلفه زلزله ۱۹۵۰، السنترو
برای حالت مخزن خالی تغییر مکان تاج سد در اثر مؤلفه قائم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *