دانلود پایان نامه

طورکلی اندرکنش بین سد و مخزن موجب افزایش تنش‌های داخلی سد می‌گردد و میزان این افزایش تابعی از نسبت فرکانس طبیعی مخزن به فرکانس طبیعی سد می‌باشد]۱[:
(۳-۴۵)

که در آن: به ترتیب، فرکانس طبیعی مخزن و سد، پریود طبیعی سد می باشد.
برای مخزنی با عمق معین هرچه بیشتر باشد، سد انعطاف‌پذیرتر بوده و اصطلاحاً معادلات سیتسم

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مارکر، فیلوژنتیک، شده‌اند.، (جوشی

دیدگاهتان را بنویسید