دانلود پایان نامه

در نهایت پاسخ را به صورت زیر بدست آوردند:
(۳-۴۲)

(۳-۴۳)

که در آن می باشد. وقتی که تحریک، شتاب قائم زمین باشد و سد نیز صلب فرض گردد پاسخ فرکانس مختلط فشار هیدرودینامیک است. در حالیکه تابع متناظر برای وقتی است که تحریک شتاب سد در مود اساسی است و پایه سد ثابت می‌باشد. در حل معادله فرض شده که کف مخزن صلب است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ، تیوپ،، تیوپهای، میلی‌لیتری

دیدگاهتان را بنویسید