باید اطلاعات و نکات بهداشتی را به کارگران مواد غذایی آموزش داد.

۷- بستنی نرم شده قابل مصرف نیست، چون میکروبها در آن به شدت ازدیاد حاصل نموده اند و باید این قبیل بستنی ها مجددا حرارت داده شوند و سپس منجمد گردند.( کریم، ۱۳۸۰)

۸- بستنی ها باید بیشتر در لیوانهای کاغذی یکبار مصرف عرضه شود و ریختن بستنی در ظرفهای بلوری و ملامین و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اپتیمم، تستهای، لوسیفراز۵۸، ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید