انتخاب دقیق سیستم های سرمایشی را فراهم می آورد و همچنین فرصتهای صرفه جویی انرژی را ایجاد میکند .
در تحقیقات گسترده ای توسط افراد و شرکت های مختلف از جمله انجمن انرژی آمریکا در این زمینه صورت گرفته است از جمله در سه جلد تحقیقی که توسط آقایان دتلف وستفالن۱۷ و اسکات کوزالینسکی۱۸جهت دپارتمان انرژی آمریکا۱۹ انجام گردید به بررسی میزان

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد دلیر، جایگاههای، (سید، صفت،

دیدگاهتان را بنویسید