با هماهنگی سازمانهای مربوط مصرف این وسائل را کنترل کرد.وی افزود: در مدت یادشده تقاضای برق ۱۶ میلیون دستگاه کولر آبی موجود در کشور سه هزار و ۵۰۰ مگاوات و تقاضای برق پنج میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کولر گازی موجود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات گزارش شده است[۲۶].
با توجه به تولید نخستین کولر آبی با رتبه انرژی ( A ) با همکاری سابا در کشور،

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع رضوان،۱۳۸۵)، بهرامی، مفرط، (رهم

دیدگاهتان را بنویسید