دانلود پایان نامه

سازمان تجاری مسأله ای مهم و اساسی است
بنابراین با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کنندگان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحوشایسته تری انتظارات و ارزش های مورد نظر مشتریان را درک و شناسا یی کرده و به نحومطلوب به آنها پاسخ دهند یعنی از طریق ایجاد اعتماد

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مارکر، فیلوژنتیک، شده‌اند.، (جوشی

دیدگاهتان را بنویسید