سازمان تجاری مسأله ای مهم و اساسی است
بنابراین با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کنندگان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحوشایسته تری انتظارات و ارزش های مورد نظر مشتریان را درک و شناسا یی کرده و به نحومطلوب به آنها پاسخ دهند یعنی از طریق ایجاد اعتماد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع هواساز، برودتی، ۲-۷-۴، کندانسور

دیدگاهتان را بنویسید