حقوق مالکیت فکری

– حقوق مالکیت فکری یکی از زیرساخت‌هایی که می‌تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان در عصر دانایی محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق... ادامه | Share it now!

حکم و قرار

حکم و قرار در نظام حقوقی ایران، رای به مفهوم دقیق کلمه، در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یا قرار باشد برابر ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 79 « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت... ادامه | Share it now!