دانلود پایان نامه

تسایی و لی[۲۳]، همچنین پاسخ های سه بعدی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی بدست آورد.
چوانگ[۲۴]، پاسخ های تحلیلی برای سد صلب با وجه بالادست شیب دار و همچنین کف مخزن شیب دار را برای مخزن با طول محدود حل کرد. وی در این تحقیق از روش انتگرال گیری روی مرز استفاده نمود.
لیو[۲۵]، پاسخ هایی نیمه تحلیلی برای سد صلب ارائه نمود

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سوراخ، بزرگ‌تر، mm، ۰.۲

پاسخی بگذارید