دانلود پایان نامه

کننده میباشد. در واقع برج خنک کننده حرارت جذب شده از طریق چیلر را که توسط یک سیال واسطه مانند آب به آن منتقل شده به هوای محیط منتقل میکند. برج خنک کننده در واقع هم مصرف کننده انرژی و برقی و هم مصرف کننده آب میباشد. اساس کار برج های خنک کننده و سیستم های کولر آبی یکی میباشد ولی در کولر آبی ما از هوای خروجی استفاده می نماییم و در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمرز،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،، درمحاسبه

پاسخی بگذارید