دانلود پایان نامه

انتخاب فن مناسب دو پارامتر بایستی مشخص باشند. اولین پارامتر حجم هوادهی(CFM) کل دستگاه هواساز میباشد که بایستی مشخص گردد . پارامتر دوم افت فشار استاتیک در داخل دستگاه هواساز و کانال کشی ساختمان می باشد.

۲-۷-۴ برج خنک کننده
در سیستم برودتی که از کندانسور آبی استفاده می نمایند یکی از مهمترین بخش های آن استفاده از برج خنک

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده

پاسخی بگذارید