تحقیق رایگان با موضوع آوردند.، روابطی، فنوس، وسیال

داد. وی با در نظر گرفتن اندر کنش سازه وسیال پاسخ ها را برای سد با مخزن خالی و پر برای چند زلزله بصورت مثال عددی نشان داد.
فنوس و چوپرا[۳]، پاسخ تحلیلی فشار هیدرودینامیک را با در نظر گرفتن اثر جذب کف در حالت شتاب افقی و قائم بدست آوردند. در این مسیر به روابطی بازگشتی رسیده سپس با نوشتن برنامه ای کامپیوتری با استفاده از یک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *