است که در فرکانس های بالای تحریک هم نتایج با وجود مقداری خطا پذیرفته میشوند. در مقابل، سادگی این شرط مرزی قرار دارد که به سادگی میتوان وارد معادلات و برنامه المان محدود شود. همچنین این شرط مرزی مستقل از فرکانس بوده و می تواند مستقیما در تحلیل های دامنه زمان بکار گرفته شود. هومار و رافائل[۲۸]، یک شرط مرزی که فرم اصلاح شده ای از

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ، سد-، تسایی، همکاران[۲۲]،

دیدگاهتان را بنویسید