شود کوئل سرمایی با آب سرد تولیدی چیلر کار میکنند [۱۵] .دستگاه هواساز با تنظیم دما و رطوبت و همچنین تامین هوای تازه و فیلتر کردن آن عمل تهویه مطبوع را انجام دهد . هوای برگشتی از اتاقها با هوای تازه در محفظه اختلاط ترکیب شده و به داخل ساختمان از طریق سیستم کانال کشی منتقل می گردد. فرایند رطوبت زنی از طریق افشانک هایی به داخل هوایی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اسهال، EPEC، اشریشیاکلی، انتروتوکسیژن

دیدگاهتان را بنویسید