مصرف انرژی در ساختمان ها و همچنین نحوه مدیریت آن پرداخته شده است.در شکل شماره (۲-۱۵) میزان مختلف انرژی مصرفی در تجهیزات سرمایشی ساختمان نشان داده شده است.

شکل(۲-۱۵) میزان مصرف انرژی تجهیزات سیستم های برودتی در آمریکا[۱].

-محاسبه انرژی مصرفی سیستم سرمایش
هدف از تخمین میزان مصرف انرژی عبارت است از[۱]
ارائه یک برآورد دقیق

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعحقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، کوتاه مدت

دیدگاهتان را بنویسید