No category

منبع تحقیق با موضوع نمونههایی، MR700)، اندازه‎گیری، (Dynatech

به میزان ۱۰۰ میکرولیتر در چاهکها ریخته شد. پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، نگهداری در دمای اتاق، میزان واکنش‎های انجام شده با تعیین جذب نور در طول موج ۴۱۰ نانومتر با دستگاه MR700) Microplate reader (Dynatech اندازه‎گیری شد. نمونههایی که جذب آنها بیش از چهار برابر میانگین جذب نمونههای سالم بود، به عنوان نمونههای آلوده شناخته شدند.

۳-۴-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *