دانلود پایان نامه

گیری مشتری دارد و می تواند منجر به خرید شود

۴-۳ – اعتماد واسطه،اعتماد فروشنده، وفاداری نگرش و نیت خرید
در مباحث قبلی به اعتماد واسطه و رابطه آن با وفاداری نگرش و نیت خرید مشتریان اشاره کرده ایم حال به دنبال این هستیم تا با بررسی پژوهشهای انجام شده ارتباطی بین اعتماد واسطه ،اعتماد فروشنده و وفاداری نگرش و نیت خرید

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان لوینسون۸۳، ، درازمدت،،

پاسخی بگذارید