دانلود پایان نامه

شود ولی تهویه ای انجام نمیشود[۱۵].

۲-۷- ۶ کولر آبی
کولر آبی ساده ترین و متداولترین دستگاه سرمایش در ایران است[۱۵].در بسیاری از نقاط ایران که دارای آب و هوای کویری(دمای خشک بالا و دمای مرطوب پایین در فصل تابستان) می باشند دو فرآیند سرمایش و رطوبت زنی هوا بطور موثری به وسیله کولر آبی انجام می شود . همچنین کولر آبی عمل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعنوع صنعت، اندازه شرکت، اوراق قرضه

دیدگاهتان را بنویسید