دانلود پایان نامه

و همکاران ۲۰۰۷)۷۷.

۲-۲-۴-نشانگر ISSR
نشانگر ISSR برای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته و کارآمد گزارش شده است (سیکارد و همکاران، ۲۰۰۵). این نشانگر به دلیل ویژگیهای مطلوبی مانند تکرارپذیری، دقت بالا، تنوع بسیار بالا، هزینه پائین، سرعت و سهولت اجرا، به طور گسترده، به خصوص در گیاهان به کار گرفته

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی

پاسخی بگذارید